Използваме бисквитки, за да оптимизираме Вашият потребителски престой в уебсайта. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност тук.

Често Задавани Въпроси

 1. Дезинфекциращият антибактериален гел Чисто е одобрен и включен в Регистъра за биоциди

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с медийните публикации на резултатите от теста на дезинфектанти на Асоциация „Активни потребители“, бихме желали да заявим, че изводите от направеното изследване, както и начинът, по който бяха оповестени от медиите, са подвеждащи и съдържат некоректни твърдения. 

  Дезинфектантите в ЕС, както и в България, подлежат на задължителна регистрация в Министерство на Здравеопазването по утвърден път. Единствено продуктите, преминали през този път, могат да заявят претенцията дезинфектант. Претенцията за дезинфекциращ продукт се доказва с тест за ефективност, проведен в специализирана лаборатория по общоприет метод, а не на база съдържание на активна субстанция. Важно е да уточним, че от посочените три гела за ръце, които отговарят на рецептурите на СЗО, два не са регистрирани като дезинфектант в регистъра на Министерство на Здравеопазването. Справка може да се направи във всеки един момент на сайта на министерството. Считаме, че изследването, както и последвалите публикации въвеждат потребителите в заблуда относно свойствата и качествата на тестваните продукти.

  Констатациите в анализа на направените изследвания се базират на препоръки на СЗО от 2009г., без да се вземат под внимание новите Алгоритми на дезинфекция в условията на пандемия от 2020г. Същите са посочени на сайта на Национален център по заразни и паразитни болести и се базират на насоки и съвети на СЗО. "Човешките коронавируси върху повърхности могат да бъдат ефективно инактивирани чрез повърхностни дезинфекционни процедури с 62–71% етанол в рамките на 1 минута".

  Дезинфекциращият антибактериален гел Чисто е одобрен и включен в Регистъра за биоциди на МЗ. Биоцидната съставка е етилов алкохол – 64 g/ 100 g със спектър на действие - бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно действие. Арома влага в дезинфектантите си само суровини, които са регистрирани като биоцидни съгласно Регламент 528/2012 за биоцидите.

  За Арома най-големият актив е доверието на потребителите и като отговорна компания с над 95 годишна история продължаваме да сме лоялни към всички наши клиенти. Вярваме, че превенцията е важен фактор за опазването на човешкото здраве и ние се борим тя да бъде най-подходящата и адекватната.

  Бъдете здрави!

 2. Какво е важно да знаем за хигиената на ръцете?

  Миенето с вода и сапун трябва да се извършва винаги преди приготвяне на храна, хранене и вземане на лекарства, преди поставяне на контактни лещи, след посещение на тоалетна, след кихане, кашляне и докосване на носа, боравене с отпадъци и пари, след влизане в дома или офиса, след контакт с животни и след много други дейности, при които ръцете контактуват с потенциално заразени повърхности.

  Миенето на ръцете се извършва с достатъчно количество сапун, който се втрива в мокрите ръце, така че да покрие изцяло кожата. Обръща се специално внимание на палците, между пръстите, гръбната страна на дланите, върховете на пръстите, дълбоките гънки, като обтриването продължава минимум 20 секунди. Следва изплакване с вода и подсушаване с хартиена кърпа за еднократна употреба или индивидуална текстилна кърпа.

  Ако сме на място без достъп до вода и сапун и ако ръцете са видимо чисти и сухи, могат да се използват дезинфектанти за ръце без отмиване, на алкохолна основа или с хлорхексидин диглюконат. Важно условие е количеството на дезинфектанта да бъде достатъчно, за да покрие изцяло кожата и да я поддържа влажна през цялото време на въздействие, посочено на етикета. Дезинфектантът се втрива в дланите при спазване на правилната техника, посочена при миенето на ръцете. След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да изсъхнат.

 3. Как да работим безопасно с дезинфектанти?

  При работа с дезинфектанти задължително е да се използват ръкавици, а персоналът, отговорен за хигиенизирането на работната среда трябва да бъде снабден с лични предпазни средства като работно облекло, маски и по възможност очила. След работа личните предпазни средства се отстраняват внимателно, а тези, предназначени за еднократна употреба се изхвърлят безопасно. Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба (ако се използват), като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.

  След приключване на дейностите по почистване и дезинфекция, всички използвани кърпи и мопове за многократна употреба подлежат на обеззаразяване чрез накисване в пресен работен разтвор на дезинфектант и/или чрез изпиране на висока температура (минимум 60оС), след което се оставят да изсъхнат.

  Всички кърпи и други използвани материали за еднократна употреба, както и други отпадъци се поставят внимателно в чували за смет, които се завързват и изхвърлят регулярно.  

  Задължително условие по време на дейностите по почистване и дезинфекция, особено на големи повърхности и при използването на хлорни продукти, е помещението да бъде добре проветрено. Честото отваряне на прозорците с цел проветряване, всъщност е друга важна превантивна мярка, която трябва да се прилага в дома и офиса.

 4. Как да дезинфекцираме дома?

  В домакинството е достатъчно тази обработка да се извършва веднъж дневно, най-вече след влизане отвън. Дезинфекцията на пода е препоръчителна. Подовите настилки могат да бъде забърсвани с моп или кърпа, напоени в разтвор на почистващ препарат след всяко влизане в дома. Подходящ вариант за обработка на подовете в дома са и комбинираните парочистачки с моп/ парогенератори. Те намират място и при третиране на мека мебел, матраци, килими, мокети, одеала и други подобни изделия.

  Предмети от домакинството, като прибори и съдове за хранене, чаши, химикали, хавлиени кърпи и др., не трябва да се споделят между членовете на семейството или колектива. След използване на посудата, тя подлежи на обилно измиване с почистващ продукт и вода, като по възможност се препоръчва използването на съдомиялна машина и програма с висока температура на водата (минимум 60°С).

  Текстилните тъкани, като кърпи, покривала и спално бельо трябва да се подменят на по-чести интервали от обикновено и да се изпират в перални машини с перилен препарат и програма с температура на водата минимум 60°С. В пералните машини може да се използват и дезинфектанти за дезинфекция на текстил, при които продукти температурата на водата е посочена на етикета, но обикновено тя е от порядъка на 40°С.

  Добрият дезинфекциращ ефект на слънцето може да се използва за връхни дрехи и обувки, които след влизане в дома се оставят на директна слънчевата светлина за колкото време е възможно.

 5. Как да дезинфекцираме работното място?

  Всички често докосвани с ръцете повърхности на работното място (бюра, маси, дръжки на врати и прозорци, осветителни ключове, бутони на асансьори и банкомати, вендинг-машини и др.) и предметите (телефони, клавиатури на различни устройства, монитори, ключове и др.), както и повърхности в санитарни помощения (седалки на тоалетни чинии, мивки, кранове и др.) трябва неколкократно (3-4 пъти на ден) да бъдат избърсвани с дезинфектант. За тази цел най-подходящи са алкохолните дезинфектанти под формата на спрей, защото са готови за употреба и действат бързо, в рамките на 1-2 минути. С тях директно се опръсква повърхността или тя се обтрива с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта.

  Важно е да се отбележи, че с алкохолни продукти не трябва да се обработват големи повърхности (над 2 m2), тъй като те са запалими. Поради същата причина не трябва да се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа. Малките повърхности могат да се третират по описания начин и с други дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества.

  Подът на работното място също подлежи на ежедневна дезинфекция. Видимо замърсените повърхности първо трябва да бъдат почистени. При работа с дезинфектант, от неговия етикет се избира концентрация на работния разтвор, постигаща вирусоцидно действие. Работният разтвор се изготвя с хладка вода, освен ако на етикета изрично не е посочена определена температура. Подовете основно се забърсват с моп, който е предварително напоен в почистващ или дезинфекциращ разтвор. Повърхностите се обработват до пълното им омокряне, като се започне от единия край на помещението към другия.

  Повърхността, която може да се покрие с едно забърсване с моп е до 10 m2, след което той отново трябва  да се потопи в работния разтвор. При видимо замърсяване на почистващия и дезинфекционния разтвор той трябва да се изхвърли и изготви нов.

 6. Каква е разликата между почистване и дезинфекция?

  Почистване е отстраняване на замърсяванията върху различни повърхности с вода и почистващ препарат. Различните замърсявания крият хигиенен риск, защото в тях живеят и се размножават вредни микроорганизми. Почистването е видимо отстранява на замърсяванията, но не всички микроби са отстранени. Дезинфекция е елиминиране или намаляване на количеството на микроорганизмите. Почистването и дезинфекцията са две неразделни части на един процес (най-често определян с общото понятие хигиена).

 7. Какво са микроорганизми/микроби?

  Събирателно обозначение на най-разпространените бактерии, фунги/гъбички и вируси. Причиняват болести: като грип и пневмония, туберкулоза, малария, дребна шарка, хепатит В и ХИВ/СПИН.

 8. Какво е понятието лична хигиена?

  Личната хигиена е важен дял от общата хигиена. Тя се занимава със запазване и укрепване на човешкото здраве чрез прилагане на хигиенни правила и норми, с цел запазване здравето на човека . Тя обхваща предпазните мерки, а не лечението на вече възникнали заболявания. Добрата хигиена е превенция към разпространението на инфекциозни болести и към подобряване здравето на човека. 

 9. Как да разбера, че продукта е дезинфекциращ / антибактериален.

  Ако на етикета на продукта има думите: “ Дезинфекциращ“, „Антибактериален“, „Убива микроби“, това означава, че продукта се класифицира като биоцид. Преди да могат да бъдат пуснати на пазара, всички биоцидни продукти трябва да получат разрешение според националното законодателство от страна на МЗ.

  На всеки гърбови етикет на такъв продукт трябва да има номер на Издаденото разрешение от МЗ за пускане на пазара. 

 10. Какво е биоциден продукт /биоцид

  Биоциди“ означават вещества или смеси, препарати предназначени да унищожават и контролират действието на вредните микроорганизми (бактерии, гъби и вируси) по химичен път. Разумно използвани, биоцидите предотвратяват разпространението на болести и поддържат високо ниво на хигиена. 

 11. Какви биоцидни/активни съставки се използват най-често

  Най-разпространените са катионни повърхностно активни вещества , хлорсъдържащи/натриев хипохлорид, водороден пероксид, алкали, киселини, етилов алкохол, алдехиди и др. 

 12. Кои са най-разпространените бактери, върху които са ефективни дезинфектантите

  В зависимост от активната съставка и състава на продукта, те въздействат върху широк спектър на грам положителни и грам отрицателни бактерии съществуващи в природата. вкл. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida Albiсans и др. Прочетете етикета, за да разберете по-конкретно. 

 13. Може ли биоцидите да се използват с други почистващи продукти?

  Никога не смесвайте с други почистващи продукти. Може да се отделят опасни газове, вредни за вашето здраве. 

 14. Какво е необходимото време за дезинфекция?

  На гърбовия етикет трябва да е посочено времето за въздействие/експозиция, което задължително трябва да се спази, за да се постигне пълната дезинфекция на съответната повърхност.

 15. Как да използвам биоцидния продукт безопасно?

  Задължително четете внимателно етикета преди употреба. Там е дадена информация за безопасната употреба. Има и указано какво да се прави в случай на злополука, както и начин на съхранение и транспортиране. 

 16. Как да съхранявам безопасно продукта?

  Да се съхранява в оригиналната опаковка, далече от храни и напитки.

  Да се съхранява извън обсега на деца.