Използваме бисквитки, за да оптимизираме Вашият потребителски престой в уебсайта. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност тук.
За почистване

Мулти дезинфектант ИНТЕНЗИВЕН - спрей за бърза дезинфекция - БЕЗ АРОМАТ

100 ml

Многофункционален продукт за бърза дезинфекция и почистване. По-мощен, по-силен, с по-широк спектър на действие. 

Съдържа 76 % алкохол.

Номер на разрешение за пускане на пазара от МЗ № 2878-2/27.10.2021 г.

Убива 99,9 % от бактерии, дрожди и вируси.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, дрождецидно, фунгицидно (Candida Albicans) и ПЪЛНО вирусоцидно действие при следните ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Всякакъв вид малки алкохол устойчиви повърхности в бита (апаратура, прибори).

2.  Малки алкохолустойчиви непорьозни повърхности, които влизат в контакт с храни, в обекти за производство на храни, ресторанти и социални домове, търговски, фармацевтични обекти, ресторанти, социални домове, фризьорски салони, салони за красота, фитнес обекти.

3. Климатици в бита и автомобилни.

Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, дрождецидно, фунгицидно и ограничено вирусоцидно действие, когато се прилага за  хигиенна дезинфекция и почистване на ръце.


НАЧИН НА УПОТРЕБА: Прочетете внимателно етикета преди употреба! Препаратът е готов за употреба.

Ръце: Биоцидът се втрива в кожата на сухи и видимо чисти ръце в количество около 3 ml в продължение на 1 минута. След това се оставя да изсъхне. Внимание! Да не се прилага върху наранена кожа.

Алкохолустойчиви непорьозни повърхности на аксесоари и твърди предмети като столове за лечение и екипировка. Повърхности на трудно достъпни места, като шкафове, маси, плотове, в обекти за производство, преработка и търговия с храни, други търговски, фармацевтични обекти, хотели, ресторанти, социални домове, офиси, фризьорски салони, салони за красота, фитнеси и в бита. Повърхностите се третират чрез напръскване или обтриване с напоена с дезинфектанта кърпа до пълното им омокряне. Оставя се да действа 4 минути, до изсъхване. При силно замърсяване, повърхността може да бъде третирана отново. След изтичане на времето на въздействие, повърхностите, които влизат в контакт с храни или в продължителен контакт с кожата, се обтриват или изплакват с питейна водаПри необходимост, след третиране, помещенията се проветряват в продължение на 30 минути. 

За почистване и дезинфекция на климатици, включително и на автомобилни: изключете климатика и впръскайте спрея в продължение на 4-5 минути в шлюзовете. Изчакайте около 10-15 минути преди да го включите. Излезте от колата. Оставете климатика  да работи от 5 до 10 минути на режим рециркулация на най-високата температура (за автомобила).

Не третирайте включени в електрическата мрежа уреди и повърхности в близост до източници на запалване!

Информационен лист за безопасност

Други продукти от Чисто