Използваме бисквитки, за да оптимизираме Вашият потребителски престой в уебсайта. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност тук.
За почистване

Мулти дезинфектант ИНТЕНЗИВЕН - спрей за бърза дезинфекция - ФРЕШ

500 ml

Многофункционален продукт за бърза дезинфекция и почистване. По-мощен, по-силен, с по-широк спектър на действие. 

Съдържа 76 % алкохол

Номер на разрешение за пускане на пазара от МЗ № 2878-1/31.07.2020 г.

Убива 99,9 % от бактерии, дрожди и вируси с обвивка, като грипен и коронавируси. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, дрождецидно, фунгицидно (Candida Albicans) и ограничено вирусоцидно действие (вируси с обвивка).

Предназначен за хигиенна дезинфекция и почистване на:

Ръце в обекти за производство, преработка и търговия с храни, фармацевтични обекти, хотели, ресторанти, социални домове, офиси, фризьорски салони, салони за красота, фитнес обекти, в бита.

Всякакъв вид алкохол устойчиви повърхности в бита (апаратура, прибори).

Повърхности, които влизат в контакт с храни, в обекти за производство на храни, ресторанти и социални домове. 

Климатици в бита и автомобилни.


НАЧИН НА УПОТРЕБА: Прочетете внимателно етикета преди употреба! Препаратът е готов за употреба.

Ръце: Биоцидът се втрива в кожата на сухи и видимо чисти ръце в количество около 3 ml в продължение на 1 минута. След това се оставя да изсъхне. Внимание! Да не се прилага върху наранена кожа. 

Алкохолустойчиви непорьозни повърхности на аксесоари за твърди предмети като столове за лечение и екипировка. Повърхности, които влизат в контакт с храни и такива на трудно достъпни места, като шкафове, маси, плотове, в обекти за производство, преработка и търговия с храни, други търговски, фармацевтични обекти, хотели, ресторанти, социални домове, офиси, фризьорски салони, салони за красота, фитнеси и в бита. Повърхностите се третират чрез напръскване или обтриване с напоена с дезинфектанта кърпа до пълното им омокряне. Оставя се да действа 4 минути, до изсъхване. При силно замърсяване, повърхността може да бъде третирана отново.

За почистване и дезинфекция на климатици, включително и на автомобилни: изключете климатика и впръскайте спрея в продължение на 4-5 минути в шлюзовете. Изчакайте около 10-15 минути преди да го включите. Излезте от колата. Оставете климатика  да работи от 5 до 10 минути на режим рециркулация на най-високата температура (за автомобила).

Не третирайте включени в електрическата мрежа уреди и повърхности в близост до източници на запалване!

Информационен лист за безопасност

Други продукти от Чисто