Използваме бисквитки, за да оптимизираме Вашият потребителски престой в уебсайта. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност тук.
За деца 3+

Мулти дезинфектант спрей за бърза дезинфекция на повърхности в контакт с ДЕЦА 3+

130 ml

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Многофункционален продукт за бърза дезинфекция и почистване.

Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно (Candida Albicans) и ограничено вирусоцидно действие (вируси с обвивка). Предназначен за хигиенна дезинфекция на алкохол устойчиви повърхности и приспособления около и в контакт с деца над 3 годишна възраст.

Убива 99,9 % от бактерии и вируси с обвивка, като грипен и коронавируси.

Съдържа 71 % алкохол 

Номер на разрешение за пускане на пазара от МЗ № 2867-1/17.07.2020 г.

За дезинфекция и почистване на повърхности и приспособления около и в контакт с деца над 3 години: играчки, несесери, чинове, бюра, таблети, мишки, клавиатури, чанти, учебни пособия, дръжки на врати, интериорен текстил.


НАЧИН НА УПОТРЕБА: Прочетете внимателно етикета преди употреба! Препаратът е готов за употреба.

Биоцидът е готов за употреба. Използва се от родители и възрастни хора, извършващи дезинфекцията. Повърхностите, подлежащи на дезинфекция се третират чрез напръскване със спрей-помпа или обтриване с кърпа, навлажнена с биоцида до пълното им омокряне. Време на въздействие 2 - 5 минути/до изсъхване.

След изтичане времето за въздействие, повърхностите според спецификата им се обтриват с навлажнена с вода с кърпа или изплакват, за отстраняване на остатъците от биоцида. При употреба: Да се избягва вдишването на парите.

 

Информационен лист за безопасност

Други продукти от Чисто