Използваме бисквитки, за да оптимизираме Вашият потребителски престой в уебсайта. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност тук.

Често Задавани Въпроси

 1. Каква е разликата между почистване и дезинфекция?

  Почистване е отстраняване на замърсяванията върху различни повърхности с вода и почистващ препарат. Различните замърсявания крият хигиенен риск, защото в тях живеят и се размножават вредни микроорганизми. Почистването е видимо отстранява на замърсяванията, но не всички микроби са отстранени. Дезинфекция е елиминиране или намаляване на количеството на микроорганизмите. Почистването и дезинфекцията са две неразделни части на един процес (най-често определян с общото понятие хигиена).

 2. Какво са микроорганизми/микроби?

  Събирателно обозначение на най-разпространените бактерии, фунги/гъбички и вируси. Причиняват болести: като грип и пневмония, туберкулоза, малария, дребна шарка, хепатит В и ХИВ/СПИН.

 3. Какво е понятието лична хигиена?

  Личната хигиена е важен дял от общата хигиена. Тя се занимава със запазване и укрепване на човешкото здраве чрез прилагане на хигиенни правила и норми, с цел запазване здравето на човека . Тя обхваща предпазните мерки, а не лечението на вече възникнали заболявания. Добрата хигиена е превенция към разпространението на инфекциозни болести и към подобряване здравето на човека. 

 4. Как да разбера, че продукта е дезинфекциращ / антибактериален.

  Ако на етикета на продукта има думите: “ Дезинфекциращ“, „Антибактериален“, „Убива микроби“, това означава, че продукта се класифицира като биоцид. Преди да могат да бъдат пуснати на пазара, всички биоцидни продукти трябва да получат разрешение според националното законодателство от страна на МЗ.

  На всеки гърбови етикет на такъв продукт трябва да има номер на Издаденото разрешение от МЗ за пускане на пазара. 

 5. Какво е биоциден продукт /биоцид

  Биоциди“ означават вещества или смеси, препарати предназначени да унищожават и контролират действието на вредните микроорганизми (бактерии, гъби и вируси) по химичен път. Разумно използвани, биоцидите предотвратяват разпространението на болести и поддържат високо ниво на хигиена. 

 6. Какви биоцидни/активни съставки се използват най-често

  Най-разпространените са катионни повърхностно активни вещества , хлорсъдържащи/натриев хипохлорид, водороден пероксид, алкали, киселини, етилов алкохол, алдехиди и др. 

 7. Кои са най-разпространените бактери, върху които са ефективни дезинфектантите

  В зависимост от активната съставка и състава на продукта, те въздействат върху широк спектър на грам положителни и грам отрицателни бактерии съществуващи в природата. вкл. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida Albiсans и др. Прочетете етикета, за да разберете по-конкретно. 

 8. Може ли биоцидите да се използват с други почистващи продукти?

  Никога не смесвайте с други почистващи продукти. Може да се отделят опасни газове, вредни за вашето здраве. 

 9. Какво е необходимото време за дезинфекция?

  На гърбовия етикет трябва да е посочено времето за въздействие/експозиция, което задължително трябва да се спази, за да се постигне пълната дезинфекция на съответната повърхност.

 10. Как да използвам биоцидния продукт безопасно?

  Задължително четете внимателно етикета преди употреба. Там е дадена информация за безопасната употреба. Има и указано какво да се прави в случай на злополука, както и начин на съхранение и транспортиране. 

 11. Как да съхранявам безопасно продукта:

  Да се съхранява в оригиналната опаковка, далече от храни и напитки.

  Да се съхранява извън обсега на деца.