Използваме бисквитки, за да оптимизираме Вашият потребителски престой в уебсайта. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност тук.

Полезни съвети

за почистване на Всекидневна

 1. Как да почистим и дезинфекцираме паркета?

   Стартирайте почистването като изметете или съберете с прахосмукачка видимите твърди частици. По този начин ще избегнете надраскването на паркета при разнасянето им с бърсалката.

  За общо почистване: сипете 1 до 2 капачки ЧИСТО ЗА ПОД в кофа с топла вода, след което потопете средството за почистване на под (моп или парцал) в приготвения разтвор и я отцедете добре. Имайте предвид, че прекомерното омокряне с вода може да повреди естествения дървен паркет. Започнете да миете подовата настилка в посока отвътре навън, така че да не оставяте стъпки по мократа повърхност. Обърнете специално внимание на ъглите, където обичайно има струпване на нечистотии. За да почистите по-ефективно замърсяванията в процепите между дъските, движете бърсалката успоредно на тях. Не изплаквайте препарата с вода. Необходимо е само да подсушите паркета, след като го почистите основно.

  За Дезинфекция: Навлажнете мопа или друго средство за почистване на под. Обтрийте добре до омокряне подовата настилка. Оставете да действа от 10 до 20 минути – времето за експозиция, след което почистете с добре изстискан моп и подсушете повърхността. 

 2. Как да почистим и дезинфекцираме ламината?

   Изметете или оберете с прахосмукачка нападалите по ламината твърди частици, за да предотвратите надраскването му при последващото почистване със стирка. За общо почистване: сипете 1 до 2 капачки ЧИСТО ЗА ПОД в кофа с топла вода, след което потопете средството за почистване на под (моп или парцал) в приготвения разтвор и я отцедете добре. Имайте предвид, че прекомерното омокряне с вода може да повреди ламината. Започнете да миете подовата настилка в посока отвътре навън, така че да не оставяте стъпки по мократа повърхност. Обърнете специално внимание на ъглите, където обичайно има струпване на нечистотии. За да почистите по-ефективно замърсяванията в процепите между плоскостите, движете бърсалката успоредно на тях. Не изплаквайте препарата с вода. Необходимо е само да подсушите, след като го почистите основно.

  За Дезинфекция: Навлажнете мопа или друго средство за почистване на под. Обтрийте добре до омокряне подовата настилка. Оставете да действа от 10 до 20 минути.

  Отстранете замърсяванията с навлажнено с чиста вода и добре истискано средство за почистване на под. Подсушете ламината след като отстраните замърсяванията.

 3. Как да работим безопасно с дезинфектанти?

  При работа с дезинфектанти задължително е да се използват ръкавици, а персоналът, отговорен за хигиенизирането на работната среда трябва да бъде снабден с лични предпазни средства като работно облекло, маски и по възможност очила. След работа личните предпазни средства се отстраняват внимателно, а тези, предназначени за еднократна употреба се изхвърлят безопасно. Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба (ако се използват), като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.

              След приключване на дейностите по почистване и дезинфекция, всички използвани кърпи и мопове за многократна употреба подлежат на обеззаразяване чрез накисване в пресен работен разтвор на дезинфектант и/или чрез изпиране на висока температура (минимум 60оС), след което се оставят да изсъхнат.

              Всички кърпи и други използвани материали за еднократна употреба, както и други отпадъци се поставят внимателно в чували за смет, които се завързват и изхвърлят регулярно.  

              Задължително условие по време на дейностите по почистване и дезинфекция, особено на големи повърхности и при използването на хлорни продукти, е помещението да бъде добре проветрено. Честото отваряне на прозорците с цел проветряване, всъщност е друга важна превантивна мярка, която трябва да се прилага в дома и офиса.